Saving the Son of Polat Alemdar

Bu oyun ODTÜ/BÖTE öğrencileri tarafında CEIT420 dersi kapsamında trafik eğitimi amaçlanarak hazırlanmıştır

AnaSayfaya Dön Forum

Icerik

Sınıflandırmalarıyla birlikte türkiyede kullanılan trafik işaretlerinin bir çoğu anlamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

TRAFİK DÜZENLEME İŞARETLERİ

 

Yol Ver
Dur
Karşıdan Gelene Yol Ver
Taşıt Giremez
Tarım Traktörü Giremez
Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Motorlu Taşıt Giremez
Kamyonlar ıçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Azami Hız Sınırlaması
Sesli ıkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Hız Sınırlaması Sonu
Geçme Yasağı Sonu
Kamyonlar için Geçme Yasağı Sonu
Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Bisiklet Giremez
Mopet Giremez
Kamyon Giremez
Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Uzunluğu ...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Dingil Başına... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Yüklü Ağırlığı... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez
Otobüs Giremez
Yaya Giremez
At Arabası Giremez
El Arabası Giremez
Öndeki Taşıt... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez
Sola Dönülmez
U Dönüşü Yapılmaz
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Sağa Dönülmez
Treyler Giremez
Yüksekliği ...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Motosiklet Giremez
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
 
 
Taşıt Trafiğine Kapalı yol
Taşıt Giremez
 
 
Sağa Mecburi Yön
Sola Mecburi Yön
İleri Mecburi Yön
İleri ve Sağa Mecburi Yön
Sağa ve Sola Mecburi Yön
Sağdan Gidiniz
Tek Yönlü Yol
Mecburi Bisiklet Yolu
Mecburi At Yolu
Mecburi Asgari Hız
Mecburi Asgari Hız Sonu
Zincir Takmak Mecburidir
Her ıki Yandan Gidiniz
Dönel Kavşak
İleri ve Sola Mecburi Yön
Mecburi Yaya Yolu
 
 
 
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
 
 
 

 

DURMA VE PARK ETME İŞARETLERİ

 

Park etmek yasaktır
Duraklamak ve park etmek yasaktır
Haftanın tekgünlerinde park etmek yasaktır
Haftanın çift günlerinde park etmek yasaktır
 
Sınırlı süreli park bölgesi Sonu
Park yeri
Sınırlı süreli park bölgesi
 

 

TEHLİKE VE UYARI İŞARETLERİ

 

Sağa Tehlikeli Viraj
Sola Tehlikeli Viraj
Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar
Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar
Yaya Geçidi
Okul Geçidi
Bisiklet Geçebilir
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Soldan Ana Yola Giriş
Dönel Kavşak Yaklaşımı
Tehlikeli Eğim - (ıniş)
Gevşek şev
İki Sağdan Daralan Kaplama
İki Soldan Daralan Kaplama
Açılan Köprü
Sağdan Ana Yola Giriş
Yolda Çalışma
İşıklı İşaret Cihazı
Hava Alanı - (Alçak Uçuş)
Tehlikeli Eğim - (Çıkış)
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az ıki Hat
Ehli Hayvanlar Geçebilir
Tehlikeli Viraj Yön Levhası
Refüj Başı Ek Levhaları
Dönüş Adası EkLevhaları
Vahşi Hayvanlar Geçebilir
Kasisli Köprü Yaklaşımı
Kaygan Yol
Gevşek Malzemeli Zemin
İki Taraftan Daralan Kaplama
Kontrolsüz Kavşak
Dikkat
Kasisli Yol
Yandan Rüzgar
İki Yönlü Trafik
Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol
Köprü Yaklaşım Levhası (Sol)
Kontrollü Demiryolu Geçidi
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları - (Sağ)
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol)
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ)
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol)
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ)
Engel İşaretleri

 

BİLGİ İŞARETLERİ

 

Yangın Tehlikesi
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
Şerit Kullanımı Levhası (Yol Kenarı)
Lokanta
Piknik Yeri
Çayhane veya Kafeterya
Hastane
Okul Geçidi
Mesafe Levhası
Meskun Mahal Sonu İşareti Levhası - (ilçe Merkezi)
Meskun Mahal Sonu İşareti Levhası - (ilçe Merkezi)
Meskun Mahal (Köy) Levhası
Kavşak ıçi Yön Levhası
Kavşak Öncesi şerit seçimi Levhası
Yüzülmez
Yüzme Yeri
Önceliği Olan yön
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Gençlik Kampı
Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri
Kamp Yeri
Durak
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

 

COĞRAFİ BİLGİ LEVHALARI

 

Tek Yönlü Yol Levhası
Coğrafi Bilgi (Köprü veya Nehir) levhası
Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) levhası
Şerit kullanımı Levhası (Başüstü)
Kavşak ıçi Yön Levhası (Kamp Yeri)
Kavşak ıçi Yön Levhası (Hava Alanı)
İlerdeki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası
Karavanlı Kamp Yeri
Jandarma
Polis
Anayol
İleri Çıkmaz yol
Tamirhane
Otel veya Motel
Anayol Bitimi
Meskun Mahal Sonu (Köy)
Meskun Mahal  (İlçe Merkezi) Levhası
Meskun Mahal (İl Merkezi) Levhası
İl Sınırı Levhası
Yürüyüş Başlangıcı
Akaryakıt ıstasyonu
Türkiye Delvet Sınırı Levhası
Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Telefon
İlkYardım
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Yaya Geçidi
Kavşak içi Yön Levhası (Turistik Mahal)
Meskun Mahal ve Kavşak çıkışı Mesafe Levhası
Girişi Olmayan yol Kavşağı
Kavşak Öncesi Yön Levhası
Girişi Olmayan yol Kavşağı

 

OTOYOL İŞARETLERİ

 

Otoyol Başlangıcı
Otoyol Sonu
Otoyol şerit Kapatma Levhası
100m Otoyol Çıkış Levhaları
200m
300m
Otoyol Bilgi İşaretleri -(Kaplama Üstü Yön Levhası)
Otoyol Şerit Düzenleme Levhası
Otoyol Bilgiışaretleri - (Kaplama Üstü Yön Levhası)
Otoyol Band Değiştirme
Otoyol Bilgi İşaretleri - (Refüj Ortası Yön Levhası)
Otoyol şerit Düzenleme Levhası

 

YOL ÇİZGİLERİ

 

Gerekli durumlarda bu çizgiye geldiğinizde mutlaka durmalısınız.
Geçilmez. Bu çizginin geçiş amacıyla dahi hiçbir zaman ihlal edilmemesi gerekir.
Bir yönde geçiş. Kesik çizgi tarafındaki taşıtlar bu çizgileri geçiş amacıyla ihlal edilebilirler. Ancak sürekli çizgitarafındaki taşıtlar geçiş amacıyla bu çizgileri ihlal edemezler.
Her iki yönde bulunan taşıtlar geçiş amacıyla bu çizgileri ihlal edemezler.
Şerit ayırma çizgisi. Aynı veya ters yönlü trafik akışıolan şeritleri ayırmada kullanılabilir. Geçişlerde bu çizgi gerektiğinde ihlal edilebilir.
Kavşak okları. Kavşaklara yaklaşımda hangi şeritlerde kitaşıtların hangi yöne döneceklerini belirtir.
Kısıtlanmış alan. Çapraz çizgilerle taranmış alanagirilmemelidir.
Park yapılmaz hattı. Bu şekilde işaretlenmiş alanlara park yapılmamalıdır.
Dur çizgisi. Bu çizgiye geldiğinizde mutlaka durmalısınız.
Yaya geçidi. Yaya geçitlerinde yayaların geçişlerine izinverilmelidir.