Anadolu Medeniyetleri

Paleolitik Çağ ( MÖ 600.000 - 10.000 )
Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve Buzul Çağlarının kültürel karşılığı olan...
Devamı için tıklayınız.

Neolitik Çağ ( MÖ. 8000 - 5500 )
İnsanın yoğun avcılık-toplayıcılıktan üretime, göçebelikten yerleşik yaşama geçtiği, MÖ yaklaşık 8000 yıl öncesinden başlayan...
Devamı için tıklayınız.

Kalkolitik Çağ ( MÖ 5000-3000 )
Adını taşın yanısıra bakır kullanımından da alan Kalkolitik Çağ, kültür tarihinde ilk ön kent kültürlerinin başladığı...
Devamı için tıklayınız.

Eski Tunç Çağı ( MÖ 3.000 - 1950 )
M.Ö. 3. binin başlarında Anadolu'da yaşayan insanlar, bakıra kalay katarak tunç elde etmişler, tuncun yanı sıra...
Devamı için tıklayınız.

Hititler ( MÖ. 1650 - 1200 )
Hititler, Asurluların Anadolu’ dan çıkma zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almışlardır.
Devamı için tıklayınız.

Frigler ( MÖ. 1200 - 700 )
M. Ö XII. yy başlarında Güneydoğu Avrupadan gelen, Ege göçleriyle Anadoluya giren Frigler...
Devamı için tıklayınız.

Urartular ( MÖ. 1200 - 600 )
Urartular, Başkenti Tuşpa (Van) idi. Urartu Devleti en güçlü döneminde (M.Ö. 8-7.yy), günümüzdeki Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran...
Devamı için tıklayınız.