Frigler

Dönem: MÖ. 1200 - 700

M. Ö XII. yy başlarında Güneydoğu Avrupadan gelen, Ege göçleriyle Anadoluya giren Frigler, Hitit imparatorluğunu ortadan kaldırarak, Anadoluya egemen olmaya başlamışlardır. Friglerin siyasi yaşantıları ve sanatları erken evre ve geç evre olmak üzere iki dönemde gelişmiştir. Frig ülkesindeki kaya anıtları ile diğer yerleşim merkezlerinde yapılan kazılar sonucu, elde edilen buluntular Frig mimarlığının çok geliştiğini gösterir. Kral şehrinde yaşamış olan Frig Kral Ailesi ve asil zenginler, öldükten sonra üstü büyük torak tümseklerle örtülü, ardıç ve sedir ağacı gibi kütüklerle yapılmış, mezar odalarını içeren tümülüslere gömülüyordu. En önemli Frig tümülüsleri, başkent Gordion, Afyon-Eskişehir yöresi, Ankara'daki Orman Çiftliği ve Anıtkabir alanı içinde bulunmaktadır. Bu mezarların en büyüğü Kral Midas'a ait olduğu sanılan Gordion'daki mezar anıtında, oymalı ve kakmalı motiflerle süslü üç ayaklı masaları olan tunç kazanlar sıralanmıştır. Tunç kazanları içinde omphaloslu taslar, makara kulplu çanaklar, helke, küçük kazancıklar, kepçeler ve çok sayıda fibula bulunmaktadır. Aynı çağlarda Urartulardan ithal ettikleri tunç kazanlara kendi anlayışlarını katarak yeni stil geliştirmişlerdir. Kazan ağız kenarlarında aslan ve boğa başı kullanan Urartuların yerine Frigler Asur tipi insan başı kullanmışlardır. Frigler ağaç işçiliğinde de ileri bir uygarlıktır. Eşsiz mobilyalar, boğa aslan boğuşma figürleri, at heykelcikleri, mitolojik sahneli ahşap kabartmalı levhalarla birlikte, özgün üslupta fildişi figürleri bulunmaktadır. Müzedeki bir diğer eser de Ankara taşından (andezit) işlenmiş, ortosad biçiminde yapılmış aslan, at, boğa, griffon ve sfenks kabartmalarıdır. Çarkta biçimlendirilmiş Hitit seramikleri de tek ve çok renkli boya bezekli olmak üzere ikiye ayrılır. Siyah ya da gri astarlı ve tek renkli türde, madeni kapların etkisinde kalarak yapılmış örnekler çok yaygındır.