Welcome to SimGE - SimGE'ye Hoşgeldiniz

Welcome to SIMGE
"Simulations and Games in Education" research group was established in 2004. The main aim of this group is to conduct research on the use of simulations and games in education. In addition to pedagogical and cognitive issues, the SIMGE researchers also focus on the social and technical issues of simulations and games.

Electronic games are becoming more and more popular in Turkey. As the game industry develops, its effects can clearly be seen in Turkey. However, there is not enough research about the potentials and problems of this new media. As far as we know, no studies have been conducted to determine the effects of gaming on Turkish people.

Turkish and international researchers, if you are interested in this topic please contact with us. We can conduct research collaboratively, initiate funded projects and more importantly have fun while working together.

SİMGE'ye HOŞGELDİNİZ
"Eğitimde Simülasyon ve Oyunlar" araştırma grubu 2004 yılında kurulmuştur. Grubun temel amacı simülasyon ve oyunların eğitimde kullanımları üzerine araştırmalar yapmaktır. Eğitsel ve bilişsel konuların yanı sıra, SIMGE araştırmacıları aynı zamanda simülasyon ve oyunların sosyal ve teknik konuları üzerinde de çalışmaktadırlar.

Bilgisayar oyunları Türkiye'de her geçen gün daha da popüler olmaktadır. Oyun endüstrisindeki gelişmeler sonucunda, bunun etkileri Türkiye'de daha açık bir şekilde görülmektedir. Buna karşın, bu yeni teknolojinin problemleri ve potansiyelleri üzerine yapılmış yeterince araştırmanın olduğu söylenemez. Bildiğimiz kadarıyla, oyunların Türk insanı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla herhangi bir araştırma şu ana kadar yapılmamıştır.

Türk ve uluslararası araştırmacılar, eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bizlerle işbirliği içerisinde araştırma yapabilir, finansal destekli projeler başlatabilir ve en önemlisi de birlikte çalışırken aynı zamanda iyi vakit geçirebilirsiniz.