Özel Eğitim için Çokludokunmatik Ekran Oyunları

Özel Eğitim için Çokludokunmatik Ekran Oyunları

Özel Eğitim öğrencileri için Prof. Dr. Kürşat Çağıltay danışmanlığında doktora öğrencileri Kadir Yücel Kaya ve Cemil Uzun tarafından 6 farklı oyun, Ersin Kara ve Tuğba Bahçekapılı tarafından 2 farklı oyun geliştirilmiştir. Oyunların geliştirmenleri açıklama kısmında belirtilmiştir. Bu oyunlar renkler, şekiller, sesler, azlık-çokluk gibi temel kavramların öğretimini ve değerlendirmesinin içermektedir. Bazı oyunlar geleneksel PClerde oynanabilirken, bazıları sadece çoklu-dokunmatik ekranlarda oynanılabilmektedir.

Bu oyun azlık-çokluk kavramını aynı tip ve farklı tip nesneleri karşılaştırarak öğretmektedir. (Kaya & Uzun)
Bu oyun hayvan seslerini öğretmektedir. Öğrenciler duydukları sesin hangi hayvana ait olduğunu tahmin etmeye çalışmaktadırlar. (Kaya & Uzun)
Bu oyun enstrüman seslerini öğretmektedir. Öğrenciler duydukları sesin hangi enstrümana ait olduğunu tahmin etmeye çalışmaktadırlar. (Kaya & Uzun)
Bu oyun kırmızı rengi öğretmektedir. Öğrenciler sadece kırmızı balonları patlatarak puan toplamaya çalışmaktadırlar. (Kaya & Uzun)
Bu oyun ileri düzeyde şekilleri ve nesneleri öğretmektedir. 
Öğrenciler resimdeki evin aynısını şekilleri birleştirerek yapmaya çalışmaktadır. (Sadece Dokunmatik Ekranlarda Çalışmaktadır) (Kaya & Uzun)
Bu oyun temel şekillleri öğretmektedir. Öğrenciler şekilleri doğru yerlere sürüklemeye çalışmaktadır. (Sadece Dokunmatik Ekranlarda Çalışmaktadır) (Kaya & Uzun)
Bu oyun kol, bacak gibi bacak parçalarını özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır. (Kara & Bahçekapılı)
Bu oyun hayvan özel öğrenciler için hazırlanmış bir hafıza oyunudur. Öğrencinin seviyesine göre öğretmen başlangıçta zorluk seçimi yapabilmektedir. (Kara & Bahçekapılı)